KONSULTACJE

KONSULTACJE W CZASIE LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2023/2024:

 

Zakład Językoznawstwa

 

mgr Ija Blumental

Konsultacje: gab. 4.81

18.06.2024 r. godz. 10:00-11:30

Kontakt: ija.blumental@uni.lodz.pl

 

dr Anna Iacovou

Konsultacje: gab. 4.82

20.06. godz. 13:00-14:30

25.06. godz. 11:00-12:30

04.07. godz. 11:00-12:30

Kontakt: anna.iacovou@uni.lodz.pl

 

dr hab. Aleksy Kucy, prof. UŁ

Konsultacje: gab. 4.83

17.06. godz. 09:00-11:00

24.06. godz. 09:00-11:00

01.06. godz. 09:00-11:00

Kontakt: aleksy.kucy@uni.lodz.pl

 

dr Agata Piasecka

Konsultacje: s. 1.09

02.07. godz. 11:00-12:00

04.07. godz. 11:00-12:00

Kontakt: agata.piasecka@uni.lodz.pl

 

dr hab. Krystyna Ratajczyk, prof. UŁ

Konsultacje: gab. 4.81

25.06. godz. 11:00-12:30

04.07. godz. 11:00-12:30

Kontakt: krystyna.ratajczyk@uni.lodz.pl

 

dr Ivan Smirnov

Konsultacje: gab. 4.80

 

Kontakt: ivan.smirnov@uni.lodz.pl

 

prof. dr hab. Jarosław Wierzbiński

Konsultacje: gab. 4.85

 

Kontakt: jaroslaw.wierzbinski@uni.lodz.pl

 

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej

 

dr Ewa Sadzińska

Konsultacje: gab. 4.84

18.06. godz. 9:30-11:00

20.06. godz. 12:30-13:30

28.06. godz. 11:00-12:30

Kontakt: ewa.sadzinska@uni.lodz.pl

 

mgr Paulina Sikora-Krizhevska

Konsultacje: gab. 4.76

19.06. godz. 12:00-13:30

28.06. godz. 11:00-12:30

Kontakt: paulina.sikora@uni.lodz.pl

 

dr Anna Stępniak

Konsultacje: gab. 4.85

 

Kontakt: anna.stepniak@uni.lodz.pl

 

dr Aleksandra Szymańska

Konsultacje: gab. 4.84

19.06. godz. 12:00-13:00

25.06. godz. 12:45-13:45

02.07. godz. 12:45-13:45

Kontakt: aleksandra.szymanska@uni.lodz.pl

 

prof. dr hab. Anna Warda

Konsultacje: gab. 4.87

25.06. godz. 11:00-12:00

03.07. godz. 09:00-10:00

05.07. godz. 09:00-10:00

Kontakt: anna.warda@uni.lodz.pl

 

Zakład Przekładu i Dydaktyki

 

prof. dr hab. Anna Bednarczyk

Konsultacje: gab. 4.86

18.06. godz. 09:00-10:30 (konsultacje online)

25.06. godz. 09:00-10:30

02.07. godz. 09:00-10:30

Kontakt: anna.bednarczyk@uni.lodz.pl

 

mgr Ewa Bojanowska

Konsultacje: gab. 4.77

25.06. godz. 08:30-10:00

Kontakt: ewa.bojanowska@uni.lodz.pl

 

dr Ełona Curkan-Dróżka

Konsultacje:

17.06. godz. 08:00-09:00, gab. 41.86

18.06. godz. 08:00-09:00, s. -23

25.06. godz. 09:00-10:00, gab. 4.86

Kontakt: elona.curkan@uni.lodz.pl

 

mgr Tadeusz Dąbrowski

Konsultacje: gab. 4.78

18.06. godz. 15:00-16:30

20.06. godz. 15:00-16:30

25.06. godz. 15:00-16:30

27.06. godz. 15:00-16:30

02.06. godz. 15:00-16:30

04.07. godz. 15:00-16:30

Kontakt: tadeusz.dabrowski@uni.lodz.pl

 

dr hab. Anna Ginter

Konsultacje:

18.06. godz. 12:00-13:30, sala -25

Kontakt: anna.ginter@uni.lodz.pl

 

dr Elena Nevzorova-Kmech

Konsultacje: gab. 4.76

17.06. godz. 10:00-11:30

24.06. godz. 10:00-11:30

01.07. godz. 10:00-11:30

Kontakt: elena.nevzorova@filologia.uni.lodz.pl

 

dr Zoja Kuca

Konsultacje: gab. 4.83

17.06. godz. 09:00-11:00

24.06. godz. 09:00-11:00

01.06. godz. 09:00-11:00

Kontakt: zoja.kuca@uni.lodz.pl

 

mgr Irina Pirożak-Dziuk

Konsultacje: gab. 4.77

 

Kontakt: irina.pirozak@uni.lodz.pl

 

mgr Anna Rodak

Konsultacje: sala 1.08

21.06. godz. 12:30-14:00

02.07. godz. 08:30-10:00

Kontakt: anna.rodak@uni.lodz.pl

 

mgr Agata Rzodkiewicz

Konsultacje: gab. 4.77

 

Kontakt: agata.soltysiak@uni.lodz.pl

 

 

 

Adresy mailowe do wszystkich grup:

1 rok pierwszego stopnia

Ogólny - filologiarosyjska2023@gmail.com

Magdalena Bartoszekmagdalena.bartoszek@edu.uni.lodz.pl - starosta grupy/roku

 

2 rok pierwszego stopnia

Ogólny - filologiarosyjska@o2.pl

Julia Sokołowska - julia.sokolowska2@edu.uni.lodz.pl -starosta grupy/roku

Julia Ciechańska - julia.ciechanska@edu.uni.lodz.pl

 

3 rok pierwszego stopnia

Ogólny - filologiarosyjska2021@gmail.com

Gabrielyan Valeriyvaleriya.gabrielyan@edu.uni.lodz.pl - starosta grupy/roku   

 

1 rok drugiego stopnia

filros2@o2.pl

Kacper Chałagus –  kacper.chalagus@edu.uni.lodz.pl - starosta grupy/roku 

2 rok drugiego stopnia

rusycystykamagisterskie@gmail.com

Michał Wikotorwicz -  michal.wiktorowicz@edu.uni.lodz.pl - starosta grupy/roku