PRAKTYKI ZAWODOWE

Koordynator praktyk zawodowych:

mgr Ewa Bojanowska

pokój: 4.77

E-mail: ewa.bojanowska@uni.lodz.pl 

 

Dokumenty do pobrania:

Program kierunkowych praktyk zawodowych

Zasady odbywania kierunkowych praktyk zawodowych