Z przyjemnością, satysfakcją i dumą pragniemy poinformować o kolejnym sukcesie kół naukowych działających w naszym Instytucie! W dniu 14.05.2023 roku na Wydziale Filologicznym UŁ odbyła się II Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa pt. Pamięć w języku, literaturze i kulturze.

Organizatorami wydarzenia były Kulturologiczne Koło Naukowe Młodych Rusycystów i Językoznawcze Koło Naukowe Rusycystów.

Celem konferencji była wymiana myśli młodych badaczy i miłośników nauki na temat rozmaitych aspektów pamięci jako elementu ludzkiego życia, na którym jest budowana teraźniejszość i przyszłość pokoleń.

Konferencja przyciągnęła 40 prelegentów z różnych miast i krajów (Japonia, Kazachstan, Niemcy, Słowacja), którzy wystąpili z referatami stacjonarnie lub zdalnie. W wydarzeniu uczestniczyli również studenci z zaprzyjaźnionego Uniwersytetu w Regensburgu, którzy odwiedzili nasze miasto z opiekunami naukowymi. Na otwarciu konferencji wystąpił Chór pieśni ukraińskiej „Namysto” z niezapomnianym repertuarem.

Konferencja była dla wszystkich okazją do oswojenia się z wystąpieniami oraz stworzyła możliwość nawiązania kontaktów naukowych i personalnych, a także dzielenia się swoimi osiągnięciami i zdobywania nowej wiedzy naukowej.

Mamy nadzieję na kontynuację współpracy z przedstawicielami wszystkich ośrodków naukowych, którzy nas odwiedzili.

Uczestnikom i organizatorom składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów!

Z przyjemnością, satysfakcją i dumą pragniemy poinformować o kolejnym sukcesie kół naukowych działających w naszym Instytucie! W dniu 14.05.2023 roku na Wydziale Filologicznym UŁ odbyła się II Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa pt. Pamięć w języku, literaturze i kulturze. Organizatorami wydarzenia były Kulturologiczne Koło Naukowe Młodych Rusycystów i Językoznawcze Koło Naukowe Rusycystów. Celem konferencji była wymiana myśli młodych badaczy i miłośników nauki na temat rozmaitych aspektów pamięci jako elementu ludzkiego życia, na którym jest budowana teraźniejszość i przyszłość pokoleń. Konferencja przyciągnęła 40 prelegentów z różnych miast i krajów (Japonia, Kazachstan, Niemcy, Słowacja), którzy wystąpili z referatami stacjonarnie lub zdalnie. W wydarzeniu uczestniczyli również studenci z zaprzyjaźnionego Uniwersytetu w Regensburgu, którzy odwiedzili nasze miasto z opiekunami naukowymi. Na otwarciu konferencji wystąpił Chór pieśni ukraińskiej „Namysto” z niezapomnianym repertuarem. Konferencja była dla wszystkich okazją do oswojenia się z wystąpieniami oraz stworzyła możliwość nawiązania kontaktów naukowych i personalnych, a także dzielenia się swoimi osiągnięciami i zdobywania nowej wiedzy naukowej. Mamy nadzieję na kontynuację współpracy z przedstawicielami wszystkich ośrodków naukowych, którzy nas odwiedzili. Uczestnikom i organizatorom składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów!

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

 

 

28-29 ноября 2020 года в Институте Русистики Лодзинского университета состоялась VII Международная научная конференция „Вопросы семантики и стилистики текста: лингвистический дискурс”. В мероприятии приняли участие учёные из Германии, Болгарии, Беларуси, Казахстана, Украины и Польши. На конференции прозвучали десятки интересных докладов, вызвавшие горячие и длительные дискуссии. Целью конференции был обмен результатами научных исследований в области языковедческих и неофилологических дисциплин. Не может не радовать факт, что тема мероприятия заинтересовала не только русистов, но также учёных других филологий, которые активно включились в работу конференции.

li1

li2

li3

li4

li5

li6

li7

li8

W dniach 17–18 września 2018r. odbyła się zorganizowana przez Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej VII cykliczna międzynarodowa konferencja naukowa „Literatura rosyjska XVIII–XXI w. Dialog idei i poetyk”.  W roku bieżącym zakres tematyczny konferencji został uściślony do rozważań na temat typów twórczości literackiej – od mistrza pióra do grafomana.

Tegoroczna edycja została przygotowana we współpracy z Uniwersytetem Justusa Liebiga w Giessen oraz Rosyjską Akademią Nauk w Petersburgu.

Zaproponowany temat zintegrował ponad czterdziestu badaczy – literaturoznawców, kulturoznawców, filozofów – z ośrodków akademickich w Polsce, Niemczech oraz z wiodących uniwersytetów oraz ośrodków badawczych w Rosji. Obrady odbywały się w dwóch sekcjach, co zapewniło czas na dyskusję i wymianę poglądów.

Tematyka odczytów w sekcji pierwszej oscylowała wokół różnych typów twórczości literackiej poczynając od literatury rosyjskiej XVIII wieku po literaturę współczesną, włączając zjawisko net literatury. Obrady w sekcji drugiej odbywały się pod hasłem dialogu literatury rosyjskiej z rodzimą oraz obcą tradycją literacką. Odnotować należy również blok wystąpień poświęcony nowemu dramatowi rosyjskiemu oraz zagadnieniom przekładu.

W konferencji uczestniczyli zarówno uznani i utytułowani badacze, jak i początkujący adepci nauki. Wśród słuchaczy nie zabrakło studentów Instytutu Rusycystyki.

 

l1

l2

l3

l4

l5